Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Ogłoszenia

Ogłoszenia      P R Z E D S Z K O L N E

Odpłatność za przedszkole - październik 2022

Drodzy Rodzice

Poniżej podajemy płatność za miesiącpaździernik 2022,

którą należy uiścić do dnia 14.11.2022.

Za nieterminowe wpłacanie należności naliczane są odsetki.

Nr konta przedszkola dostępny na tablicy ogłoszeń lub na stronie www przedszkola w zakładce opłaty.

Dziękujemy