Napisz do nas: p94@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole Nr 94

"ZOSTAŃ ZE MNĄ W DOMU"

rok temu

ŹRÓDŁO INTERNET


UWAGA RODZICE

 

W związku z niską frekwencją dzieci w przedszkolu

spowodowaną infekcjami u dzieci przypominamy o obowiązujących zasadach w przedszkolu.

 

Do przedszkola mogą przychodzić TYLKO DZIECI BEZ OBJAWÓW

CHOROBOWYCH – tj.kaszel, gorączka, katar, bóle róznego pochodzenia.

W razie zauważenia tych objawów, rodzice będą wzywani

do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Powołujemy się na zapisy w Statucie Przedszkola odnoszące się

do zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola

oraz zobowiązania podpisanego przez rodziców

do przyprowadzania tylko zdrowych dzieci.