Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Ogłoszenia

Ogłoszenia      P R Z E D S Z K O L N E

Przekaż 1,5 % podatku:

***

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZEDSZKOLE NR 94

Odpłatność za przedszkole - GRUDZIEŃ

DRODZY RODZICE 

NA TABLICE OGŁOSZEŃ oraz na stronie WWW

widnieje odpłatność za miesiąć GRUDZIEŃ 2022,

które należy uiścić do dnia 14.01.2023.

Za nieterminowe wpłacanie należności będą odsetki.

Nr konto przedszkola dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie 

WWW przedszkola w zakładkach opłaty.

Dziękujemy