Samorządowe Przedszkole Nr 94

Procedura COVID-19

  • Prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid 19.
  • Treść procedury dostępna jest na stronie internetowej przedszkola -> KLIKNIJ TUTAJ <-
  • Rodzice dzieci muszą przynieść podpisane zobowiązanie do przestrzegania procedury oraz zgodę na mierzenie temperatury dziecka. Dokument dostępny poniżej.

Oświadczenie

  • Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie przedszkola w małej szatni znajdować się może jednocześnie maksymalnie 2 rodziców. Dziecko należy przekazać pracownikowi przedszkola dyżurującemu w szatni.
  • Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
  • Do przedszkola mogą przychodzić TYLKO DZIECI BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH – tj. kaszel, gorączka, katar, bóle różnego pochodzenia, również stany zapalne oczu. W razie zauważenia takich objawów, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
  • Nadal NIE WOLNO PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA PRYWATNYCH ZABAWEK, PRZEDMIOTÓW – oprócz tych wymienionych w wyprawce.

 

UWAGA !

 

Przedszkolaki mogą przychodzić do przedszkola w określonych godzinach, wg pracy ich grup.

 

GRUPY NIE POWINNY BYĆ MIESZANE !!!

 

I tak, dzieci z poszczególnych grup przyprowadzać i odbierać można

w następujących ramach czasowych:

 

Dzieci z gr. I (maluszki) mogą przychodzić od godz. 7.30,

a odebrane muszą być do godz. 15.30.

***

Dzieci z gr. II mogą przychodzić od godz. 6.30,

a odebrane muszą być do godz. 16.30.

***

Dzieci z gr. III mogą przychodzić od godz. 7.00,

a odebrane muszą być do godz. 17.00.

***

Dzieci z gr. IV mogą przychodzić od godz. 7.00,

a odebrane muszą być do godz. 16.00.

***

W RAZIE TRUDNOŚCI ORGANIZACYJNYCH PRZEDSZKOLA

DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE I DZIELENIE GRUP.