Samorządowe Przedszkole Nr 94

Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola Nr 94 w Krakowie w rekrutacji uzupełniającej  na rok szkolny 2023/2024 wywieszone są w przedszkolu.

***

Rodziców dzieci zakwalifikowanych informujemy o konieczności złożenia dokumentu - potwierdzenia woli korzystania z wychowania przedszkolnego w terminie od 22.06.2023 do 29.06.2023 w godz. 8:00 - 16:00.

Druk dostępny w przedszkolu lub na stronie www w zakładce dokumenty i pliki.

 

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do kilku przedszkoli, rodzice decydują do którego z nich we wskazanym powyżej terminie składają wolę korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

30.06.2023 nastąpi ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 


 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 94 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA 5 WOLNYCH MIEJSC W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

od 25.05.2023 do 05.05.2023

Rekrutacja uzupełniająca - prowadzona jest w sposób tradycyjny.
Składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola / szkoły podstawowej
.

DRUKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE

DOKUMENTY I PLIKI


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH i LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

do Samorządowego Przedszkola Nr 94 na rok szkolny 2023/2024

ZOSTAŁA WYWIESZONA W PRZEDSZKOLU.

 

UWAGA   !

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola

poprzez wypełnienie poniższego druku.

Plik PDF          Plik docx

Składanie wypełnionego i podpisanego przez obojga rodziców dokumentu odbywać się  będzie:

od godziny 8:00 dnia 24.04.2023

do godziny 15:00 dnia 9.05.2023

 


Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji www.krakow.formico.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostały zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola odbyło się: 20-28 lutego 2023 r.


Kryteria rekrutacyjne 2023/2024

-> KLIKNIJ <-


ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

-> KLIKNIJ <-

Dokumenty wymagane przy procesie rekrutacji są dostępne w zakładce Dokumenty i pliki


Terminarz rekrutacji 2023:

Data Zdarzenie

od 20.02.2023
do 28.02.2023

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora. 

od 01.03.2023
do 31.03.2023

 

Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 

Elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03.2023 od godz. 8:00 do 31.03.2023 do godz. 16:00. 

od 01.03.2023
do 05.04.2023

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.04.2023
godz. 9:00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

21.04.2023
od godz. 9:00

Wysłanie wiadomości e-mail do rodziców. 
Wiadomość otrzymają rodzice, którzy podali we wniosku adres poczty elektronicznej.

od 24.04.2023
do 09.05.2023

Potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

10.05.2023
godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca

od 25.05.2023
do 05.05.2023

Rekrutacja uzupełniająca - prowadzona jest w sposób tradycyjny.
Składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej bez możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny. 

od 25.06.2023
do 06.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.06.2023
godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

od 22.06.2023
do 29.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

30.06.2023

godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych. 

***