Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji 2023:

Data Zdarzenie

od 20.02.2023
do 28.02.2023

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora. 

od 01.03.2023
do 31.03.2023

 

Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 

Elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03.2023 od godz. 8:00 do 31.03.2023 do godz. 16:00. 

od 01.03.2023
do 05.04.2023

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.04.2023
godz. 9:00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

21.04.2023
od godz. 9:00

Wysłanie wiadomości e-mail do rodziców. 
Wiadomość otrzymają rodzice, którzy podali we wniosku adres poczty elektronicznej.

od 24.04.2023
do 09.05.2023

Potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

10.05.2023
godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca

od 25.05.2023
do 05.05.2023

Rekrutacja uzupełniająca - prowadzona jest w sposób tradycyjny.
Składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej bez możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny. 

od 25.06.2023
do 06.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.06.2023
godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

od 22.06.2023
do 29.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

30.06.2023

godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych. 

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola obędzie się w Marcu 2023.

 

***

***