Samorządowe Przedszkole Nr 94

Specjaliści

Specjaliści w naszym Przedszkolu:

Psycholog:

mgr Katarzyna Dulska

Pon 13:00 - 16:00

Wt 8:30 -  11:30

Logopeda:

Śr i Czw 11:30 - 16:30

Pedagog specjalny:

wakat

 ***

WSPÓŁPRACA LOGOPEDA – RODZIC, CZYLI RECEPTA NA SUKCES

kliknij -> ZASADY ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH <-
 

Każda terapia przynosi znacznie lepsze i szybsze rezultaty, gdy rodzic ćwiczy wraz z dzieckiem w domu oraz gdy konsekwentnie stosuje się do wskazówek/zaleceń.

Rodzice powinni:

  • Wspierać dziecko w terapii;
  • Współpracować z logopedą, w razie potrzeby z innymi specjalistami: laryngolog, ortodonta, psycholog;
  • Dopilnować, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
  • Utrwalać materiał z zajęć logopedycznych w domu, gdyż tylko systematyczna praca pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu;
  • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
  • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, nie żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to zniechęcić dziecko i obniżyć jego poczucie wartości. Można natomiast powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
  • Mówić do dziecka poprawnie i wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do tego, aby dziecko osiągnęło terapeutyczny sukces!

 


WSPÓŁPRACA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z PRZEDSZKOLEM

 

PSYCHOLOGp. Katarzyna Berdys

-> zgoda na badanie wykonane przez PPP do druku dla rodziców <-

Filia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 4

im. Janusza Korczaka
os. Kalinowe 18
31-814 Kraków
tel.: (12 644 18 85)

 

DYŻUR PSYCHOLOGA Z PORADNI W PRZEDSZKOLU

 

Kontakt z rodzicami:

1. W czasie dyżuru w przedszkolu - telefoniczny 603 915 404

2. W godzinach pracy w poradni- telefon 12 644 18 85

 

Rodzice mogą dzwonić do sekretariatu pod podany numer i umawiać dziecko na wizytę.

 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

 

***

LOGOPEDA z PORADNIp. Jadwiga Bujas

-> zgoda na badanie wykonane przez PPP do druku dla rodziców <-

(Poradnia Psych. Pedag. os. Kalinowe 18, tel.: 12 644 18 85

 

W przedszkolu – II środa miesiąca

10.00-12.00

badania przesiewowe dzieci