Samorządowe Przedszkole Nr 94

Dokumenty i pliki


PLIKI   DO   POBRANIA:

PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE


DOKUMENTY NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 - prosimy dostarczyć do 1.09.2023:

Uwaga od 1.09.2023 zmiana opłaty za godzinę pobytu poza podstawą programową na 1,30 zł !

PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WYDRUKOWANO WŁAŚCIWY DRUK


Pozostałe druki:

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (Rodzeństwo za zgodą Dyrektora) - PLIK PDF

W przygotowaniu:

Oświadczenie - zwrotu nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu PLIK pdf


Rekrutacja uzupełniająca 2023:

WNIOSEK o przyjęcie do samorządowego przedszkola - PLIK pdf

Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa - PLIK pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - PLIK pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny - PLIK pdf

Oświadczenie dot. odległości do przedszkola - PLIK pdf

Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego - PLIK pdfMAMO   TATO   WARTO   PRZECZYTAĆ   !!!


STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI

6 - LETNIEGO Plik pdf ORAZ 3-4 LETNIEGO PLIK PDF


 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA Plik pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Link 

 
 

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 Plik pdf


REGULAMIN MONITORINGU PRZEDSZKOLA Plik pdf


 REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Plik pdf 

 KONCEPCJA  ROZWOJU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94   Plik pdf

 REGULAMIN RADY RODZICÓW Plik pdf 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY Plik pdf