Samorządowe Przedszkole Nr 94

Ważne informacje dotyczące roku szkolnego 2022/2023

rok temu


Ważne informacje

dotyczące roku szkolnego 2022/2023

 

Zadaniem rodzica/prawnego opiekuna jest

wydrukować, wypełnić, podpisać ręcznie oraz

dostarczyć do przedszkola następujące dokumenty:

 

1. POTWIERDZENIE KORZYSTANIA
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM
2022/2023

dla dzieci nowoprzyjętych

(kliknij) prosimy drukować 2-stronnie

 

   2. ZGODY / DEKLARACJE RODZICÓW
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH
ORAZ UDZIELANIE POTRZEBNEGO WSPARCIA

dla wszystkich rodziców

(kliknij) prosimy drukować 2-stronnie

 

3. OŚWIADCZENIE RODZICÓW /
PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE OSÓB
UPOWAŻNIONYCH
DO ODBIERANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM
2022/2023

dla wszystkich rodziców

(kliknij)

 

4. INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA
W ROKU SZKOLNYM
2022/2023

dla wszystkich rodziców

(kliknij)

 

Dodatkowe informacje dla rodziców:

KARTA   3+   (kliknij)

KARTA   N   (kliknij)

Rodzice posiadający powyższe karty

są zobowiązani dostarczyć ich kopie,

by otrzymać zniżkę za pobyt dziecka w przedszkolu.

***

 

WYPEŁNIONE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA

DO 1 WRZEŚNIA 2022r.

 

***

DROGI RODZICU !!!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINAMI

OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU

UMIESZCZONYMI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

***

 

Prosimy o śledzenie na bieżąco wiadomości umieszczanych na naszej stronie.

Uwaga! Czasami strona internetowa nie wczytuje się przez wyszukiwarkę Google, wówczas należy wpisać w pasek adresu adres naszej strony www: www.przedszkole94.blizej.info

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW GRUPOWYCH

BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO.

 

-> WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH <-

(kliknij w tytuł)