Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Uwaga rodzice - Ankieta dotycząca żywienia dziecka w samorządowych przedszkolach.

3 tygodnie temu

ŹRÓDŁO INTERNET


Szanowni Państwo,

       Organizacja żywienia oraz prowadzenie działań

zdrowotnych jest ważnym elementem wpływającym

na stan zdrowia oraz rozwój psychomotoryczny dzieci.

Aktualnie wyzwaniem w Polsce jest epidemia nadwagi i otyłości,

która związana jest z nieprawidłowym sposobem żywienia oraz niskim poziomem aktywności fizycznej.

Równocześnie, w polskich placówkach oświatowych przybywa dzieci chorujących

na choroby przewlekłe dietozależne, m.in. na cukrzycę, czy celiakię.

Podstawą leczenia wspominanych chorób jest stosowanie przez całe życie określonej diety leczniczej lub eliminacyjnej.

Dzieci chorujące na choroby przewlekłe dietozależne wymagają zapewnienia posiłków specjalnie dla nich przygotowanych.

 

       Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ

wystąpił z propozycją współpracy w zakresie przeprowadzenia oceny stanu zdrowia dzieci oraz określenia potrzeb dotyczących stosowania diet eliminacyjnych wśród osób uczęszczających do przedszkoli oraz szkół.

W tym celu prowadzony jest sondaż diagnostyczny, w formie anonimowych ankiet skierowanych do dyrektorów,

a także do rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Ankietyzacja realizowana jest w formie elektronicznej, za pomocą systemu badań ankietowych Collegium Medicum UJ.

 

       Efektem przeprowadzonego badania będzie 

m.in. opracowanie stanowiska w zakresie potrzeb żywieniowych dzieci,

rekomendacji dotyczących funkcjonowania żywienia zbiorowego

w żłobkach, przedszkolach i szkołach w odniesieniu do dzieci wymagających specjalnych potrzeb żywieniowych,

a także przygotowanie publikacji przedstawiającej wyniki oraz wnioski odnoszące się do oceny stanu zdrowia,

w tym stanu odżywienia dzieci, zachowań żywieniowych

i potrzeb w zakresie stosowania diet leczniczych lub eliminacyjnych w badanej populacji. 

      

       Z uwagi na powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez Państwa przedmiotowej ankiety w terminie do dnia 13 listopada 2022 roku.

 

LINK DO ANKIETY