Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WYSOKOŚCI OPŁAT Z KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

miesiąc temu

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 94

w Krakowie informuje, że  zgodnie z

Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty

za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty,

po waloryzacji ustalono wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne.

 

Rada Miasta Krakowa podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XCVII/2647/22

Rady Miasta Krakowa z 12 października 2022 r.

zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat

za korzystanie z wychowania przedszkolnego

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

(Dz. Urz. Woj. 2022.6867 z dnia 20 października 2022 r.). 

Za każdą godzinę poza 5 godzinami

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalono opłatę 1,14 zł. Opłaty wg

nowych stawek za wychowanie przedszkolne zgodnie ze

zwaloryzowaną kwotą rozpocznie się od listopada br.

>>> UCHWAŁA O ZMIANIE OPŁAT - PLIK PDF <<<