Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 94

Ankieta dla rodziców

15 dni temu

 


Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat przedszkola, do którego uczęszcza Wasze dziecko oraz zdanie dotyczące naszej wzajemnej współpracy.
 

Bardzo prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, zaś jej wyniki zostaną opracowane zbiorczo i posłużą wyłącznie do analizy stanu naszych wzajemnych kontaktów, a przede wszystkim – do ich poprawy dla dobra obu zainteresowanych stron.
 
Dziękujemy!

 

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/fTvd4PYrYFf6K5aRA