Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole Nr 94
Strona głowna  /  Aktualności
Ogłoszenia P R Z E D S Z K O L N E
   
Ogłoszenia

Lista Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy podpisywania potwierdzenia woli.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-18 09:03:04

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-18 07:26:48

źródło Internet

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-10 23:07:10

źródło: Internet

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-08 21:38:30

dot. dzieci kontynuujących w naszym przedszkolu edukację przedszkolną

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-17 20:22:23

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-11 17:52:32


R E K R U T A C J A

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-10 12:09:36

źródło: Internet

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-23 14:23:09

Lista kandydatów zakwalifikowanych

-> KLIKNIJ     TUTAJ <-

Lista ka ndydatów niezakwalifikowanych

Strona 1    -> KLIKNIJ     TUTAJ <-

Strona 2   -> KLIKNIJ     TUTAJ <-

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do placówki pierwszego priorytetu

-> KLIKNIJ     TUTAJ <-

Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych

-> KLIKNIJ     TUTAJ <-

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-23 09:26:13

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-20 17:14:32


Przyjmowanie wniosków

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-26 20:21:56

źródło: Internet

Ruszyły przygotowania do kampanii Rowerowy Maj 2021. Wiosenna kampania zachęca przedszkolaków do wybierania aktywnego środka transportu podczas podróży do przedszkola.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-24 14:23:24

K   O   N   K   U   R   S   Y

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-15 09:30:03

W Y P E Ł N I J     A N K I E T Ę    do 25.03.2021

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-22 17:18:06

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-20 13:18:33


komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-09 18:18:13


komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-09 18:08:18

O G Ł O S Z E N I E      D L A      R O D Z I C Ó W

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-01 19:18:24

źródło: Internet (UMK)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-08 09:54:11

źródło: Internet

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-04 09:40:54

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-11 18:21:07

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-07 09:34:47


źródło: Internet

źródło: Internet

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-23 21:23:09

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-02 10:18:26

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-17 21:22:24