Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole Nr 94
Strona głowna  /  Oferta przedszkola
Oferta przedszkola
 
 

 
WITAMY W KRAINIE MAŁYCH ARTYSTÓW
 
 
 
Nasza oferta

 
 
Nasze przedszkole przedszkolem artystycznym
 
 
Pragniemy rozbudzać i promować wrażliwość i zdolności artystyczne dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Pragniemy aby nasi wychowankowie w pełni rozwijali swe zainteresowania i zdolności poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych i kulturalnych, zwłaszcza muzycznych i plastycznych organizowanych przez przedszkole.
 
 
Wierzymy, że dzięki temu wszyscy uczestnicy organizowanych przez nasze przedszkole przedsięwzięć nabędą wiedzy i umiejętności muzycznych oraz plastycznych, a także staną się wrażliwymi odbiorcami kultury.
 
 
Zapewniamy prowadzenie działań edukacyjno – wychowawczych w dobrze wyposażonej, przyjaznej dziecku placówce pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przy wsparciu miłych, kompetentnych pracowników obsługi.
 
 
Nasze działania mają na celu wspieranie zasad partnerstwa i kultury między dziećmi, dziećmi i dorosłymi oraz wzajemnie wobec dorosłych.
 
 
Pragniemy zaspokajać pragnienia dzieci i ich rodziców, tak by wspólnie wychowywać mądrych, odpowiedzialnych uczestników życia społeczno – kulturalnego.
 
 
 Wierzymy, że Nasze działania przyniosą spodziewany cel.
 
 
 
 
 
Model wychowanka
 
 
Dziecko:
 • Poznaje tradycję i kulturę swojego regionu i innych narodów,
 • Zapoznaje się z techniką gry na wybranych instrumentach perkusyjnych,
 • Wykazuje zainteresowanie tworzeniem, odkrywaniem oraz przejawia indywidualny styl myślenia,
 • Współuczestniczy w tworzeniu sytuacji edukacyjnych w przedszkolu,
 • Potrafi aktywnie słuchać i rozmawiać, budować wypowiedzi poprawnie pod względem gramatycznym,
 • Potrafi kontrolować, rozpoznawać i nazywać swoje emocje i uczucia w sposób werbalny i pozawerbalny,
 • Potrafi pracować indywidualnie i w grupie,
 • Rozpoznaje, zapamiętuje i przestrzega norm i zasad życia społecznego.
 
    
 
    Oferta edukacyjna
 
      
 
Jak już wspomnieliśmy Nasze Przedszkole jest przedszkolem artystycznym, dlatego szczególnie dbamy o rozwój zainteresowań muzycznych, plastycznych, aktorskich i tanecznych dzieci. Nasi wychowankowie uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez fachowych instruktorów.
 
 
Często organizowane są wyjścia do teatru na spektakle dla dzieci, zapraszamy aktorów i muzyków na spotkania do Przedszkola, by w bezpośrednim kontakcie nasze dzieci mogły poznać warsztat artystów "od kuchni", spróbować swoich umiejętności w posługiwaniu się instrumentami. Częstymi gośćmi są również nasi wychowankowie - uczniowie szkół muzycznych.
 
 
Dbamy także, by nasze przedszkolaki rozwijały się harmonijnie pod względem fizycznym, dlatego w przedszkolu prowadzona jest gimnastyka korekcyjna oraz zatrudniony jest logopeda.
 
 
Dzieci mogą poznawać inną kulturę i język - w przedszkolu prowadzona jest nauka języka angielskiego.
 
 
Programy obowiązujące w przedszkolu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
 
 
Nasi nauczyciele w ramach zajęć dydaktycznych korzystają także z własnych - autorskich programów:
 • Program artystyczny ,,Artystą być ...to lubię!”,
 • Program wychowawczy ,,Dobrze nam razem”, 
 • Program regionalny ,,Przedszkolak poznaje i odkrywa Kraków”,
 • Program adaptacyjny ,,Witaj w przedszkolu!”,
 • Program muzyczny ,,Radosne nutki".
 
 
 
Współpracujący specjaliści
 
 
 
  Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4
im. Janusza Korczaka
os. Kalinowe 18
31 - 814 Kraków
www.poradnia4.krakow.pl
tel.: (12) 644 18 85
fax.: (12) 644 04 74
e-mail: ppp-4@wp.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 - 18.00

Filia Poradni
os. Złotego Wieku 36
30-001 Kraków
tel.: (12) 647 11 78

Filia poradni czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 - 18.00
 
 
 
LOGOPEDA
 
 
W przedszkolu logopeda prowadzi zajęcia w poniedziałki, wtorki i piątki.
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE  W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 
 
 
Nieodpłatne:
 
RELIGIA
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
TAŃCE
 
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-30