Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole Nr 94
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

Szanowni Państwo!!!

 

W związku zaistniałą sytuacją,

nastąpiła zmiana godzin

przyjmowania wniosków rekrutacyjnych 

na rok szkolny 2021/2022:

 

poniedziałek: 9.00-14.00

wtorek 9.00 – 14.00

środa 9.00-15.00

 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

 

 1 marca 2021 r. -  zakończenie 31 marca 2021r.

 

 (uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacji -  kliknij tutaj)

 

 

Możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola:

  • druk wniosku można pobrać w wersji papierowej z przedszkola. Należy go wypełnić, podpisać i wraz z załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia) dostarczyć do przedszkola

 

  • wniosek można wypełnić elektronicznie za pomocą platformy Formiko kliknij tutaj. Wypełniony wniosek należy wydrukować podpisać i wraz z załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia) dostarczyć do przedszkola

 

  •  zeskanowany wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczenia, zaświadczenia) można przesłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole94jm@o2.pl

 

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek   9.00 – 13.00

środa   13.00 – 17.00

czwartek   12.00 - 17.00

 

 

Informacje dodatkowe:

  • w razie dodaktowych pytań można dzwonić do przedszkola  telefon - 12 644  24 46
  • KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE WPŁYWA NA WYNIK REKRUTACJI
  • Przedszkole przyjmuje wnioski tylko z kompletem dokumentów.

 


Szanowni Państwo

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

rozpocznie się 1 marca 2021 r.

 

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2021/2022".

 


 

Deklaracja kontynuacji

 

Zapraszamy do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 

Dokument podpisany przez oboje rodziców należy przekazać pracownikom obsługi przedszkola 

 

w dniach 18.02.2021 od godz. 8.00

do 26.02.2021 r. do godz.16.00

 

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 


Deklaracja do pobrania w zakładce „Pliki  do pobrania".

 


 

 

REKRUTACJA

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR  94
w Krakowie

 im. Janka Muzykanta

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola 

na nowy rok 2021/2022 

trwać będzie 

od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami  dostępne będą na stronie internetowej https://portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja”.

 

Prosimy o elektroniczne wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a następnie złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Dokumenty wraz z załącznikami podpisane przez obojga rodziców należy przynieść do przedszkola

w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021r.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości

  dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
należy potwierdzić przez rodzica kandydata
wolę przyjęcia do przedszkola

 w dniach 26 kwietnia – 7 maja 2021r.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
będą podane do publicznej wiadomości

 dnia 10 maja 2021r.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-26