Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole Nr 94
Strona głowna  /  Aktualności  /  Konkurs plastyczny TO MOJA POLSKA
Konkurs plastyczny TO MOJA POLSKA
data dodania: 2021-05-01 13:26:01

KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ PT.:


„TO MOJA POLSKA”

 

Samorządowe Przedszkole Nr 94 w Krakowie ogłasza konkurs dla dzieci i rodziców.

 

Organizatorami konkursu są nauczyciele pani Ewa Pańtak i pani Agnieszka Terembuła

 

Celem konkursu jest:

 • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci,
 • wyrażanie szacunku do symboli narodowych Ojczyzny,
 • ukazanie najpiękniejszych miejsc, zabytków Polski,
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci z przedszkola ze wszystkich grup wiekowych oraz ich rodziców bądź opiekunów.

 

Temat pracy konkursowej: To moja Polska prace mogą nawiązywać do:

 • legend związanych z początkami naszego państwa,
 • piękniejszych miejsc i zabytków Polski,
 • wybitnych postaci związanych z naszym krajem,
 • ważnych wydarzeń historycznych, symboli narodowych.

 

Technika wykonania pracy konkursowej:

 • praca plastyczna wykonana w formacie A4 lub A3,
 • dowolna technika plastyczna z wyłączeniem prac przestrzennych.

 

Termin dostarczenia prac upływa 14 maja 2021r.

Prace należy składać u wychowawcy grupy do której dziecko uczęszcza.

Zgłoszone na konkurs prace muszą zawierać dodatkową stronę z metryczką (patrz załącznik 1) oraz oświadczeniem RODO (patrz załącznik 2).

 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

 

Kryteria oceny:

 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • walory estetyczne i artystyczne,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 

Serdecznie Zapraszamy rodziców i dzieci do udziały w konkursie

 

-> Regulamin konkursu.pdf <-Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3