To takie proste!
Samorządowe Przedszkole Nr 94
Strona głowna  /  Aktualności  /  KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+
KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+
data dodania: 2019-09-02 09:49:40

KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ ma na celu

wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

To system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

 

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest

w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

 

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane są w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, Kraków.

Karty wydawane są po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

 

Do uzyskania karty potrzebne są zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzyma imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się w punkcie 5 Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 

Link do procedury:  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

 

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana jest z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r. ma prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Na zintegrowanej karcie jest dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze karty mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobka, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz są zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych

 UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3